Wie zijn wij

Het bestuur wordt gevormd door;

Ilze Abramsen, voorzitter en initiatiefneemster

Hepke Rozema, secretaris

Frans Hamelink, penningmeester

Kees Priem, algemeen lid